محورهای همایش

محورهای همایش:

جلسه ۱ الزامات عملیاتی
معرفی
شناسایی تهدید ها و خطر
ارزیابی ریسک امنیت
نظرسنجی های امنیتی فیزیکی
سطح اول: مشارکت ذینفعان
سطح ۲: مشخصات سیستم

جلسه ۲ مدیریت پروژه
تعریف پروژه ها
نقش ها و مسئولیت ها
مهارت ها و توانایی های مدیر پروژه
مراحل طراحی
اسناد پروژه
برآوردها و بودجه
فرایند تدارکات
اجرای پروژه
تست و آموزش
فرایند تدارکات
اجرای پروژه
تست و آموزش

 

جلسه ۳: مشاوره امنیتی
مراحل مشاوره:
. تجزیه و تحلیل مشکل
. راه حل توسعه
. پیاده سازی
. ارزیابی
. گزارش نویسی
. مدیریت روابط مشتری

 

جلسه ۴: عملیات اتاق کنترل امنیتی
طراحی و طرح بندی (چیدمان)
ادغام سیستم
نظارت و مدیریت
سیاستها و روندها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *