فراموشی مشخصات خود؟

اهداف برگزاری سمینار

اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی استان تهران و اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی به منظور پیشبرد رسالت خود مبنی بر ارتقا سطح آموزشی و بیانیه ماموریت خود بر آن شده اند تا اولین سمینار علمی تخصصی مدیریت حفاظت الکترونیک ایران را با همکاری مدرس بین المللی برگزار نمایند . این سمینار بین المللی تخصصی با هدف توانمند سازی و ارتقای سطح علمی مدیران ارشد حفاظت الکترونیک ایران که در حوزه های فروش ، مدیریت فنی ، کنترل پروژه ، مشاوره ، طراحی و نظارت فعالیت میکنند، برگزار می گردد

اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی استان اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی استان تهران و اتحاديه سراسری شركتهای فنی مهندسی حفاظت الكترونيك و شبكه های ايمنی برگزار می کنند

سمینار تخصصی مدیریت حفاظت الکترونیک ایران با رویکرد توانمند سازی مدیران ارشد

پیام مسئولین سمینار

بیوگرافی آقای انگس ورن

سخنران بین المللی

آقای انگس ورن مدیر گروه و مشاور امنیتی در گروه بین المللی لینکس و ARC میباشد. گروه بین المللی لینکس و شرکت های تشکیل دهنده آن، مجموعه ای جامع از امنیت، مدیریت ریسک و کارکردهای تحقیقاتی را با ارائه مشاوره های عملیاتی، رویه ای و استراتژیک و آموزش فراهم می کند. خدمات به مشتریان بین المللی در طیف وسیعی از صنایع - نفت و گاز، فلزات، خدمات مالی، داروسازی، مراقبت های بهداشتی، غذا و نوشیدنی و ساخت و ساز ارائه می شود. آقای انگس بر روی مسائل حفاظت الکترونیک، ریسک و مدیریت بحران و توسعه برنامه های حفاظت الکترونیک، وبه طور منظم نظرسنجی و ارزیابی ریسک، تهدید و تجزیه و تحلیل آسیب پذیری و همچنین مدیریت تحقیقات و آموزش تخصصی کار می کند.

ادامه مطلب

پیام دبیر علمی سمینار

اجرای یک رویداد علمی بین المللی و گوش فرادادن به دستاوردهای علمی و به روز جهان در صنعت حفاظت الکترونیک اتفاق فرخنده ایست که با ابتکار عمل اتحادیه سراسری در دوروز متوالی توسط یک مدرس برتر بین المللی برگزار می گردد . این سمینار با همفکری گروهی از اعضای خوش فکر و همراه اتحادیه سراسری پا به عرضه نوین خود

ادامه مطلب

پیام رئیس سمینار

بسیار خوشحال و مفتخریم که از مدیران و همکاران ارجمند در صنعت حفاظت الکترونیک کشور دعوت کنیم تا در یک رویداد علمی شرکت کنند . در این سمینار افتخار میزبانی مدیران ارشد ، اساتید مدیران صنایع ، مدیران حراست و دست اندرکاران صنعت حفاظت الکترونیک ایران را خواهیم داشت.

ادامه مطلب

متولی برگزاری :

اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی استان تهران و اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

بالا